Ale nan kontni prensipal
Kòmanse sezisman ak laprès Antre nan rechèch

Pwojè Defans Soud

Konsènan Pwojè Defans Soud la

Pwojè Defans Soud la (DAP) se sèl pwojè nan New Jersey ki konsantre sou mete fen nan vyolans domestik ak seksyèl nan kominote Soud la. Ekip DAP la gen ladan anplwaye ak defansè volontè ki tout Soud. DAP ap travay pou konstwi kapasite founisè sèvis vyolans domestik / seksyèl ak patnè alye nou yo pou bay sivivan soud sèvis holistik ak kilti apwopriye.

Vizyon

Nou anvizaje yon mond kote moun soud yo pa gen opresyon ak vyolans.

Misyon Deklarasyon
Pwojè NJ Deaf Advocacy bay fòmasyon ak asistans teknik pou amelyore kapasite founisè sèvis yo pou ofri defans kilti sansib ak sèvis sipò pou moun ki soud ki siviv nan vyolans domestik / oswa seksyèl.

Objektif

  • Edike vyolans domestik ak defansè vyolans seksyèl sou kilti Soud ak travay avèk sivivan Soud.
  • Edike sistèm ki kwaze ak kominote soud ki afekte nan vyolans domestik ak / oswa seksyèl.
  • Rekrite moun kap defann Soud pou sipòte ak otorize moun ki soud ki gen vyolans domestik ak / oswa seksyèl.
  • Kreye yon repons kominotè kowòdone pou adrese bezwen Sivivan Soud yo nan vyolans domestik ak / oswa seksyèl