ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ Enter ਦਬਾਓ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ

ਵੈਬਿਨਾਰ

ਐਨਜੇਸੀਈਡੀਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਲੜੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ.