Ale nan kontni prensipal
Kòmanse sezisman ak laprès Antre nan rechèch

Pwogram Vyolans Domestik

Si oumenm oswa yon moun ou konnen bezwen èd, tanpri rele liy dirèk eta konfidansyèl ak anonim nou an nan 800-572-7233

Gade Gid nou an pou Sèvis ki anba a pou jwenn pwogram vyolans domestik nan tout New Jersey. Lis sa yo gen ladan manm NJCEDV, gwoup espesifik kiltirèl ak lòt òganizasyon kominotè ki bay sèvis ki gen rapò ak vyolans domestik.

Manm NJCEDV gen ladan 28 pwogram vyolans domestik ki bay yon seri sèvis vyolans domestik pou sivivan yo, pitit yo, ak moun ki lakòz domaj nan tout New Jersey.

 

 

Si ou gen abi, tanpri konnen gen èd e ke ou pa poukont ou. Chak konte nan tout New Jersey gen omwen yon pwogram vyolans domestik ki bay yon seri de sèvis pou sivivan vyolans domestik yo ak pitit yo pa moun ki fòme ak konpasyon defansè vyolans domestik.

Rechèch pou Pwogram

 

Jwenn Sèvis

 Klike sou lyen ki anba a pou fè rechèch pou pwogram vyolans domestik pa konte.

Rechèch pou Pwogram

Aprann plis sou pwogram ki disponib nan konte ou.

Rechèch pou Pwogram