Ale nan kontni prensipal
Kòmanse sezisman ak laprès Antre nan rechèch

fòmasyon

NJ Coalition to End Domestic Vyolans bay fòmasyon ak edikasyon pou manm pwogram yo, patnè kominotè yo, ak kominote a an jeneral ak objektif pou kreye sistèm ak kominote ki pi byen enfòme sou vyolans domestik ak fason nou ka travay endividyèlman ak kolektivman pou reponn a. epi anpeche vyolans domestik nan NJ.

 

 

 

Patisipe nan yon fòmasyon vityèl k ap vini an.

NJCEDV bay fòmasyon pandan tout ane a sou yon seri sijè ki gen rapò ak vyolans domestik tankou lojman ak defans ekonomik; sipò ak sèvis ki enfòme sou chòk, ekite rasyal nan travay vyolans domestik, ak prevansyon.

Aprann plis sou fòmasyon k ap vini yo epi enskri jodi a!

View Evènman

Mande yon Oratè

NJCEDV kontan travay avèk ou pou pote yon fòmasyon, atelye oswa prezantasyon sou vyolans domestik nan ekip ou a, òganizasyon oswa kominote w la. Ekip NJCEDV a ka bay edikasyon sou yon seri sijè ki adapte a eksperyans ak bezwen odyans lan. Kontakte nou nan training@njcedv.org.