Ale nan kontni prensipal
Kòmanse sezisman ak laprès Antre nan rechèch

fòmasyon

NJCEDV òganize yon Konferans Anyèl nan tout eta a, òganize ak òganize evènman fòmasyon, bay rekòmandasyon pou antrenè lokal yo, epi li bay fòmasyon espesifik pou pwogram manm Kowalisyon yo ak patnè kominotè yo selon bezwen, jan sa disponib.

Tcheke Enstiti Fòmasyon nou an pou fòmasyon kap vini vityèl nou yo.

Nou òganize ak òganize evènman fòmasyon rejyonal ak sijè-espesifik pandan tout ane a. Subscribe to lis postal nou an yo aprann sou fòmasyon kap vini nou an! 

Anplis fòmasyon rejyonal ak sijè-espesifik nou yo, nou bay atelye espesifik nan pwogram manm nou yo sou yon jan ki nesesè, jan-disponib baz. Si nou pa ka kouvri sijè espesifik ou bezwen yo, nou kapab tou bay referans bay lòt fòmatè nan zòn nan.

View Evènman Kontakte nou