Ale nan kontni prensipal
Kòmanse sezisman ak laprès Antre nan rechèch

Prevansyon

NJCEDV ap fè efò pou ogmante konsyantizasyon piblik la, atravè yon kantite tribin, sou vyolans domestik ak fason nou ka tout travay ansanm pou mete fen nan vyolans domestik nan kominote nou yo.

Prevansyon - NJCEDV bay edikasyon ak fòmasyon pou defansè ak patnè kominotè yo sou prevansyon prensipal ak estrateji angajman kominote a.

Avèk A Rele Gason ak nan Divizyon sou Fi, NJCEDV bay fòmasyon, edikasyon ak asistans teknik sou angaje gason ak ti gason kòm alye nan travay la nan fen vyolans ki baze sou sèks.

Angajman kominote a

NJMOC Rejyonal pwolonje Gwoup Nwayo yo - Disponib pou nenpòt moun ki enterese oswa patisipe aktivman nan angaje gason ak ti gason travay.

  • Northern
  • santral
  • Southern

Edikasyon / Asistans teknik

Fowòm Prevansyon: ouvè a tout Prevansyonis - Dat reyinyon prevansyon: 4yèm Jedi nan chak lòt mwa: 10:00 am-12:00pm 

Fowòm Prevansyon an egziste pou sèvi kòm yon espas pou Prevansyonis yo jwenn sipò kanmarad, pataje resous, fòmasyon ak asistans teknik alantou Prevansyon pi bon pratik ak kwa-sistèm kolaborasyon.

Antre nan Reyinyon Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81912401518pwd=MGxId01XMlZFMFdrMlMrMGxjMlQ1UT09

ID Reyinyon: 819 1240 1518

Paskod: Prevansyon

 

* NJMOC Pwospere Jedi ansyen gwoup - Disponib pou tout moun ki te ale nan yon ACTM Enstiti. (Bi- chak mwa) 

Opòtinite fòmasyon 

Kourikoulòm Prevansyon

Swiv nou