Ale nan kontni prensipal
Kòmanse sezisman ak laprès Antre nan rechèch

NJCEDV 20yèm Konferans Anyèl

Join nou, nòmalman, 29 septanm & 30th, pou 20yèm Konferans Anyèl NJCEDV a, Reimagining Jistis: Chemen pou Liberasyon Kolektif!

 

Enskri jodi a!

Sivivan, nou vle aprann nan men ou....

N ap fè sondaj sa a pou idantifye bezwen Sivivan Vyolans Domestik yo atravè eta New Jersey. Nou pran angajman pou asire ke tout travay nou santre sou sivivan ak sivivan kondwi.

Klike la a pou w pran Sondaj la!

Anti-Rasis se Mouvman nou an

Aprann plis bagay sou travay anti-rasis nou yo ak ki jan ou ka sipòte mouvman an.

Deklarasyon Moman Verite

Anti-Rasis se Deklarasyon Mouvman nou an

NJCEDV COVID-19 Resous

Jwenn dènye enfòmasyon sou sèvis ak konsèy pou rete an sekirite ak an sante pandan kriz COVID-19 la.

Plis Detay

Pwojè Defans Soud

Defans, edikasyon ak sèvis sipò kiltirèlman sansib

Plis Detay

Enklizyon Matters

Aprann kijan NJCEDV ap santre vwa ak bezwen sivivan yo nan travay nou pou mete fen nan vyolans domestik.

Plis Detay