Ale nan kontni prensipal
Kòmanse sezisman ak laprès Antre nan rechèch

19yèm Konferans Anyèl NJCEDV a: Reimajine Jistis

Jwenn nou pou konferans vityèl de jou sa a, Reimajine Jistis!

Ansanm, nou pral travay pou transfòme repons nou bay vyolans domestik, ogmante aksè pou kominote marginalize yo, epi ankouraje gerizon pou sivivan yo, fanmi yo, ak kominote yo.

Enskri jodi a!

Refleksyon sou selebrasyon 40th Anniversary nou an: Pataje Istwa & Ogmante Konsyantizasyon!

Kowalisyon New Jersey pou mete fen nan Vyolans Domestik (NJCEDV) ekip se konsa rekonesan pou tout sipò a ak renmen nou te resevwa nan selebrasyon nan nou an 40th anivèsè Anniversary! Gen tan toujou pou sipòte travay nou an lè nou bay yon kado jodi a!

Fè yon kado jodi a nan onè nan anivèsè 40th nou an!

Anti-Rasis se Mouvman nou an

Aprann plis bagay sou travay anti-rasis nou yo ak ki jan ou ka sipòte mouvman an.

Deklarasyon Moman Verite

Anti-Rasis se Deklarasyon Mouvman nou an

 

NJCEDV COVID-19 Resous

Jwenn dènye enfòmasyon sou sèvis ak konsèy pou rete an sekirite ak an sante pandan kriz COVID-19 la.

Plis Detay

NJCEDV se selebre 40 ane nan sèvis ak defans!

Nou rekonesan pou sipò ou, e nap tann pou kontinye travay avèk ou pou kreye kominote ki an sante e ki an sekirite pou tout moun nan tout eta nou an.

Ki sa ou anvizaje pou travay la nan 40 ane kap vini yo?

Fè nou konnen

Pwojè Defans Soud

Defans, edikasyon ak sèvis sipò kiltirèlman sansib

Plis Detay

Enklizyon Matters

Aprann kijan NJCEDV ap santre vwa ak bezwen sivivan yo nan travay nou pou mete fen nan vyolans domestik.

Plis Detay